Mascus banner

 

Rekonstrueerimistööde käigus on ette nähtud olemasoleva mulde tugevdamine ja katendi ümberehitus, samuti vahetatakse välja olemasolevad truubid ning puhastatakse külgnev teemaa võsast ja puudest, et tagada külgnähtavust. Tee rekonstrueerimisel ülejäävast freespurust rajatakse tolmuvaba kate Taebla-Kullamaa maanteele.

Töid teeb AS Nordecon ning need lähevad maksma 2 372 079,55 eurot. Omanikujärelevalvet teeb Infragate Eesti AS ja see läheb maksma 23 719,50 eurot.

Pärast Jaanipäeva alustatakse taastusremondiga Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee eelneval lõigul (km 18,3–38,9), kus tehakse olemasoleva katte tasandusfreesimine ja tasanduskihi paigaldus ning kogu lõigul uue asfaltbetoonist kulumiskihi ehitus. Freesimistöödel ning tasanduskihi paigaldamisel tohib üks sõidusuund korraga suletud olla maksimaalselt 500 meetri pikkuselt, kulumiskihi asfalteerimisel tohib üks sõidusuund korraga suletud olla maksimaalselt 750 meetri pikkuselt. Liiklust reguleeritakse reguleerijate kaasabil.

Töid teeb AS Nordecon ja need lähevad maksma 2 255 154 eurot. Omanikujärelevalvet teeb Infragate Eesti AS see läheb maksma 10 760,40 eurot.

Lugupidamisega

Allan Kasesalu
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
Tel 6119 391
Mob 55 18 514